Bayang Karerista Race Results May 07, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today May 07, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – TREASURE HUNTING (2)
Finish: 2/5/7/4
P5.00 WIN 2 P7.00
P5.00 FC 2/5 P18.50
P5.00 TRI 2/5/7 P40.50
P2.00 QRT 2/5/7/4 P23.20

RACE 02 – CALOOCAN GIRL (5)
Finish: 5/2/4/9
P5.00 WIN 5 P12.50
P5.00 FC 5/2 P54.00
P5.00 TRI 5/2/4 P142.50
P5.00 DD 2/5 P24.00
P2.00 QRT 5/2/4/9 P547.60

RACE 03 – BLACKBURN (6)
Finish: 6/5/4/2
P5.00 WIN 6 P7.00
P5.00 FC 6/5 P35.50
P5.00 TRI 6/5/4 P69.50
P5.00 DD 5/6 P18.00
P2.00 QRT 6/5/4/2 P62.00
P5.00 DD1 2/5/6 P43.00
P5.00 XD 2/6 P11.00

RACE 04 – SANDIGAN (7)
Finish: 7/5/3/1
P5.00 WIN 7 P27.00
P5.00 FC 7/5 P169.00
P5.00 TRI 7/5/3 P1,380.00
P5.00 DD 6/7 P48.50
P2.00 QRT 7/5/3/1 P6,286.00
P5.00 DD1 5/6/7 P163.00
P5.00 XD 5/7 P54.50

RACE 05 – MAXIMUM SPEED (2)
Finish: 2/1/4/3
Scratched: 7
P5.00 WIN 2 P17.00
P5.00 FC 2/1 P33.50
P5.00 TRI 2/1/4 P40.50
P5.00 DD 7/2 P97.50
P2.00 QRT 2/1/4/3 P35.00
P5.00 DD1 6/7/2 P233.00
P5.00 XD 6/2 P21.50

RACE 06 – ATTRACTIVE FORCE (1)
Finish: 1/3/2/6
P5.00 WIN 1 P22.50
P5.00 FC 1/3 P67.00
P5.00 TRI 1/3/2 P563.00
P5.00 DD 2/1 P63.00
P2.00 QRT 1/3/2/6 P678.60
P2.00 PK6 2/5/6/7/2/1 ( 6 of 6 ) P2,018.40
P5.00 DD1 7/2/1 P428.00
P5.00 XD 7/1 P114.50

RACE 07 – TOP GROSSER (11)
Finish: 11/6/5/10
P5.00 WIN 11 P8.00
P5.00 FC 11/6 P12.00
P5.00 TRI 11/6/5 P12.50
P5.00 DD 1/11 P31.00
P2.00 QRT 11/6/5/10 P14.00
P5.00 DD1 2/1/11 P137.50
P2.00 PK5 6/7/2/1/11 ( 5 of 5 ) P693.40
P5.00 XD 2/11 P27.00

RACE 08 – THE PRICE IS RIGHT (5)
Finish: 5/9/8/1
P5.00 WIN 5 P12.50
P5.00 FC 5/9 P67.00
P5.00 TRI 5/9/8 P671.00
P5.00 DD 11/5 P18.00
P2.00 QRT 5/9/8/1 P2,002.20
P5.00 DD1 1/11/5 P88.00
P2.00 WTA 5/6/7/2/1/11/5 ( 7 of 7 ) P6,223.00
P5.00 XD 1/5 P82.50

RACE 09 – CLASSIC GEE (11)
Finish: 11/4/5/7/8
P5.00 WIN 11 P134.50
P5.00 FC 11/4 P2,893.50
P5.00 TRI 11/4/5 P45,293.00
P5.00 DD 5/11 P711.50
QRT CarryOver P37,325.18
P5.00 DD1 11/5/11 P987.50
P5.00 XD 11/11 P329.00
PEN CarryOver P12,347.99

RACE 10 – GREAT BRITAIN (3)
Finish: 3/11/5/10/1/13
P5.00 WIN 3 P16.50
P5.00 FC 3/11 P55.00
P5.00 TRI 3/11/5 P249.50
P5.00 DD 11/3 P4,255.00
P2.00 PK4 11/5/11/3 ( 4 of 4 ) P3,001.20
P2.00 QRT 3/11/5/10 P666.00
P2.00 PK6 2/1/11/5/11/3 ( 6 of 6 ) P59,861.00
P5.00 DD1 5/11/3 P9,383.50
P2.00 PK5 1/11/5/11/3 ( 5 of 5 ) P24,287.20
P2.00 WTA 7/2/1/11/5/11/3 ( 7 of 7 ) P304,964.40
P5.00 XD 5/3 P71.50
SIX CarryOver P54,605.88