Bayang Karerista Race Results May 27, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today May 27, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – LA LIGA FILIPINA (7)
Finish: 7/1/5/2
P5.00 WIN 7 P6.00
P5.00 FC 7/1 P12.50
P5.00 TRI 7/1/5 P60.50
P2.00 QRT 7/1/5/2 P82.80

RACE 02 – ARIMUNDING MUNDING (3)
Finish: 3/1/2/6
P5.00 WIN 3 P17.00
P5.00 FC 3/1 P81.50
P5.00 TRI 3/1/2 P160.50
P5.00 DD 7/3 P22.00
P2.00 QRT 3/1/2/6 P164.40

RACE 03 – VALUED FRIENDSHIP (9)
Finish: 9/2/4/8
P5.00 WIN 9 P100.50
P5.00 FC 9/2 P1,183.50
P5.00 TRI 9/2/4 P2,900.50
P5.00 DD 3/9 P586.50
P2.00 QRT 9/2/4/8 P2,133.80
P5.00 DD1 7/3/9 P1,044.50
P5.00 XD 7/9 P143.50

RACE 04 – HEROESDELNINETYSIX (4)
Finish: 4/3/6/1
P5.00 WIN 4 P11.00
P5.00 FC 4/3 P152.50
P5.00 TRI 4/3/6 P557.50
P5.00 DD 9/4 P188.00
P2.00 QRT 4/3/6/1 P3,713.40
P5.00 DD1 3/9/4 P1,340.00
P5.00 XD 3/4 P38.50

RACE 05 – JUNGKOOK (4)
Finish: 4/1/5/2
P5.00 WIN 4 P10.50
P5.00 FC 4/1 P33.00
P5.00 TRI 4/1/5 P55.00
P5.00 DD 4/4 P15.50
P2.00 QRT 4/1/5/2 P206.60
P5.00 DD1 9/4/4 P461.50
P5.00 XD 9/4 P327.50

RACE 06 – LIFE GETS BETTER (7)
Finish: 7/5/4/6/2
P5.00 WIN 7 P10.00
P5.00 FC 7/5 P24.50
P5.00 TRI 7/5/4 P58.50
P5.00 DD 4/7 P13.50
P2.00 QRT 7/5/4/6 P129.20
P5.00 DD1 4/4/7 P36.50
P5.00 XD 4/7 P26.50
P2.00 PEN 7/5/4/6/2 P295.80

RACE 07 – BADA BING (10)
Finish: 10/6/4/5/12/11
P5.00 WIN 10 P16.50
P5.00 FC 10/6 P31.00
P5.00 TRI 10/6/4 P87.50
P5.00 DD 7/10 P26.00
P2.00 PK4 4/4/7/10 ( 4 of 4 ) P48.00
P2.00 QRT 10/6/4/5 P1,841.60
P2.00 PK6 3/9/4/4/7/10 ( 6 of 6 ) P21,632.60
P5.00 DD1 4/7/10 P81.00
P2.00 PK5 9/4/4/7/10 ( 5 of 5 ) P2,697.60
P2.00 WTA 7/3/9/4/4/7/10 ( 7 of 7 ) P21,748.00
P5.00 XD 4/10 P20.50
SIX CarryOver P33,528.17