Bayang Karerista Race Results November 10, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today November 10, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – MEET ME IN DCORNER (1)
Finish: 1/4/5/3
P5.00 WIN 1 P9.50
P5.00 FC 1/4 P65.00
P5.00 TRI 1/4/5 P96.00

RACE 02 – RULE THE WORLD (2)
Finish: 2/1/6/3
Scratched: 4
P5.00 WIN 2 P43.50
P5.00 FC 2/1 P56.50
P5.00 TRI 2/1/6 P272.00
P5.00 DD 1/2 P53.00 1/4 P6.50
QRT Refund

RACE 03 – COAL DIGGER (1)
Finish: 1/6/7/8
P5.00 WIN 1 P17.00
P5.00 FC 1/6 P44.50
P5.00 TRI 1/6/7 P501.00
P5.00 DD 2/1 P144.00
P2.00 QRT 1/6/7/8 P286.00
P5.00 DD1 1/2/1 P179.00
P5.00 XD 1/1 P23.00

RACE 04 – SO HUMBLE (3)
Finish: 3/4/5/7
P5.00 WIN 3 P37.00
P5.00 FC 3/4 P58.50
P5.00 TRI 3/4/5 P150.50
P5.00 DD 1/3 P157.00
P2.00 QRT 3/4/5/7 P152.00
P5.00 DD1 2/1/3 P787.00
P5.00 XD 2/3 P198.50

RACE 05 – GOLDEN BUZZER (12)
Finish: 12/1/10/4
Scratched: 6
P5.00 WIN 12 P13.00
P5.00 FC 12/1 P132.00
P5.00 TRI 12/1/10 P7,189.00
P5.00 DD 3/12 P71.00 3/6 P17.00
P2.00 QRT 12/1/10/4 P19,567.40
P5.00 DD1 1/3/12 P596.50
P2.00 PK5 1/2/1/3/12 ( 5 of 5 ) P2,338.20
P5.00 XD 1/12 P59.00 1/6 P13.50

RACE 06 – YOU NEVER KNOW (2)
Finish: 2/1/4/7
P5.00 WIN 2 P31.50
P5.00 FC 2/1 P94.50
P5.00 TRI 2/1/4 P1,203.50
P5.00 DD 12/2 P78.00
P2.00 QRT 2/1/4/7 P2,069.40
P5.00 DD1 3/12/2 P564.50
P5.00 XD 3/2 P238.50

RACE 07 – MUSTANG SALLY (7)
Finish: 7/5/3/6/2
P5.00 WIN 7 P17.00
P5.00 FC 7/5 P37.50
P5.00 TRI 7/5/3 P117.50
P5.00 DD 2/7 P133.00
P2.00 QRT 7/5/3/6 P123.00
P5.00 DD1 12/2/7 P319.50
P5.00 XD 12/7 P65.50
P2.00 PEN 7/5/3/6/2 P208.40

RACE 08 – HANG LOOSE (5)
Finish: 5/7/8/4/9/13
P5.00 WIN 5 P6.50
P5.00 FC 5/7 P19.50
P5.00 TRI 5/7/8 P115.50
P5.00 DD 7/5 P19.50
P2.00 PK4 12/2/7/5 ( 4 of 4 ) P354.40
P2.00 QRT 5/7/8/4 P295.00
P2.00 PK6 1/3/12/2/7/5 ( 6 of 6 ) P9,098.60
P5.00 DD1 2/7/5 P239.50
P2.00 PK5 3/12/2/7/5 ( 5 of 5 ) P1,226.20
P2.00 WTA 2/1/3/12/2/7/5 ( 7 of 7 ) P68,515.20
P5.00 XD 2/5 P66.50
P2.00 SIX 5/7/8/4/9/13 P18,788.80