Bayang Karerista Race Results November 15, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today November 15, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – BANDIDO (6)
Finish: 6/4/3/5
P5.00 WIN 6 P6.00
P5.00 FC 6/4 P7.50
P5.00 TRI 6/4/3 P12.00

RACE 02 – CUPID BELL (4)
Finish: 4/2/6/5
P5.00 WIN 4 P22.50
P5.00 FC 4/2 P127.00
P5.00 TRI 4/2/6 P277.00
P5.00 DD 6/4 P22.00
P2.00 QRT 4/2/6/5 P205.60

RACE 03 – LIGHTNING BOLT (5)
Finish: 5/3/4/1
P5.00 WIN 5 P25.50
P5.00 FC 5/3 P47.50
P5.00 TRI 5/3/4 P136.00
P5.00 DD 4/5 P68.00
P5.00 DD1 6/4/5 P87.50
P5.00 XD 6/5 P20.00

RACE 04 – APO NI MARIA (5)
Finish: 5/7/2/3
P5.00 WIN 5 P38.00
P5.00 FC 5/7 P381.50
P5.00 TRI 5/7/2 P2,962.50
P5.00 DD 5/5 P389.50
P2.00 QRT 5/7/2/3 P2,003.80
P5.00 DD1 4/5/5 P929.50
P5.00 XD 4/5 P184.50

RACE 05 – BINIBINI (4)
Finish: 4/2/3/5
Scratched: 1
P5.00 WIN 4 P9.00
P5.00 FC 4/2 P28.00
TRI Refund
P5.00 DD 5/4 P286.00
P5.00 DD1 5/5/1,4 P717.00
P5.00 XD 5/4 P59.50

RACE 06 – ASIK ASIK FALLS (5)
Finish: 5/2/3/7/4
P5.00 WIN 5 P28.00
P5.00 FC 5/2 P251.50
P5.00 TRI 5/2/3 P1,128.00
P5.00 DD 4/5 P45.00
P2.00 QRT 5/2/3/7 P645.20
P5.00 DD1 5/1,4/5 P1,297.00
P5.00 XD 5/5 P518.50
P2.00 PEN 5/2/3/7/4 P1,121.80

RACE 07 – JACQUELINE (3)
Finish: 3/4/2/6/5
P5.00 WIN 3 P16.50
P5.00 FC 3/4 P39.00
P5.00 TRI 3/4/2 P119.00
P5.00 DD 5/3 P58.00
P2.00 PK4 5/1,4/5/3 ( 4 of 4 ) P1,156.40
P2.00 QRT 3/4/2/6 P322.20
P2.00 PK6 4/5/5/1,4/5/3 ( 6 of 6 ) P11,968.60
P5.00 DD1 1,4/5/3 P211.50
P2.00 PK5 5/5/1,4/5/3 ( 5 of 5 ) P4,045.40
P2.00 WTA 6/4/5/5/1,4/5/3 ( 7 of 7 ) P17,927.80
P5.00 XD 4/3 P41.00
P2.00 PEN 3/4/2/6/5 P791.80