Bayang Karerista Race Results November 17, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today November 17, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – MELANIA (3)
Finish: 3/1/4/6
P5.00 WIN 3 P7.50
P5.00 FC 3/1 P13.50
P5.00 TRI 3/1/4 P82.50
P2.00 QRT 3/1/4/6 P243.00

RACE 02 – INSTANT NOTICE (5)
Finish: 5/1/7/4
P5.00 WIN 5 P10.00
P5.00 FC 5/1 P30.00
P5.00 TRI 5/1/7 P86.00
P5.00 DD 3/5 P12.00
P2.00 QRT 5/1/7/4 P42.20

RACE 03 – SMARTY JAS (7)
Finish: 7/2/6/3
P5.00 WIN 7 P29.50
P5.00 FC 7/2 P47.00
P5.00 TRI 7/2/6 P263.00
P5.00 DD 5/7 P75.00
P2.00 QRT 7/2/6/3 P227.60
P5.00 DD1 3/5/7 P117.00
P5.00 XD 3/7 P33.00

RACE 04 – SIGNATURE MOVE (3)
Finish: 3/2/4/7
P5.00 WIN 3 P23.00
P5.00 FC 3/2 P48.00
P5.00 TRI 3/2/4 P133.50
P5.00 DD 7/3 P107.00
P2.00 QRT 3/2/4/7 P123.40
P5.00 DD1 5/7/3 P318.00
P5.00 XD 5/3 P52.00

RACE 05 – RED WHITE AND BLUE (2)
Finish: 2/3/7/10
P5.00 WIN 2 P26.00
P5.00 FC 2/3 P2,704.50
P5.00 TRI 2/3/7 P9,049.50
P5.00 DD 3/2 P146.50
P2.00 QRT 2/3/7/10 P69,857.20
P5.00 DD1 7/3/2 P715.00
P2.00 PK5 3/5/7/3/2 ( 5 of 5 ) P1,163.60 P5.00 XD 7/2 P315.50

RACE 06 – RISE UP (1)
Finish: 1/8/6/9
P5.00 WIN 1 P28.50
P5.00 FC 1/8 P414.00
P5.00 TRI 1/8/6 P2,460.00
P5.00 DD 2/1 P206.00
P2.00 QRT 1/8/6/9 P5,726.60
P5.00 DD1 3/2/1 P699.00
P5.00 XD 3/1 P251.50

RACE 07 – GIAANN TSIE (3)
Finish: 3/9/6/4/8
Scratched: 2,7
P5.00 WIN 3 P11.00
P5.00 FC 3/9 P21.00
P5.00 TRI 3/9/6 P119.50
P5.00 DD 1/3 P68.00
P2.00 QRT 3/9/6/4 P130.40
P5.00 DD1 2/1/2,3,7 P548.00
P5.00 XD 2/3 P63.00
P2.00 PEN 3/9/6/4/8 P215.20

RACE 08 – HOT ROT HEARTS (8)
Finish: 8/7/9/10/6/2
P5.00 WIN 8 P10.50
P5.00 FC 8/7 P23.50
P5.00 TRI 8/7/9 P256.50
P5.00 DD 3/8 P20.00
P2.00 PK4 2/1/2,3,7/8 ( 4 of 4 ) P323.20
P2.00 QRT 8/7/9/10 P708.40
P2.00 PK6 7/3/2/1/2,3,7/8 ( 6 of 6 ) P5,600.20
P5.00 DD1 1/2,3,7/8 P126.00
P2.00 PK5 3/2/1/2,3,7/8 ( 5 of 5 ) P1,168.00
P2.00 WTA 5/7/3/2/1/2,3,7/8 ( 7 of 7 ) P15,159.60
P5.00 XD 1/8 P58.50
P2.00 SIX 8/7/9/10/6/2 P7,916.00