Bayang Karerista Race Results November 18, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today November 18, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – SENSHI SPIRIT (8)
Finish: 8/2/4/3
P5.00 WIN 8 P14.50
P5.00 FC 8/2 P60.00
P5.00 TRI 8/2/4 P174.00
P2.00 QRT 8/2/4/3 P468.40

RACE 02 – ELEGANT LADY (4)
Finish: 4/9/3/6
P5.00 WIN 4 P22.50
P5.00 FC 4/9 P72.50
P5.00 TRI 4/9/3 P424.00
P5.00 DD 8/4 P63.50
P2.00 QRT 4/9/3/6 P1,756.80

RACE 03 – HAKEEM (4)
Finish: 4/6/9/5
P5.00 WIN 4 P7.50
P5.00 FC 4/6 P83.50
P5.00 TRI 4/6/9 P227.50
P5.00 DD 4/4 P36.00
P2.00 QRT 4/6/9/5 P168.00
P5.00 DD1 8/4/4 P192.00
P5.00 XD 8/4 P35.50

RACE 04 – LIFE GETS BETTER (5)
Finish: 5/4/6/7
Scratched: 3
P5.00 WIN 5 P81.50
P5.00 FC 5/4 P290.00
P5.00 TRI 5/4/6 P743.00
P5.00 DD 4/5 P152.00
P2.00 QRT 5/4/6/7 P1,661.60
P5.00 DD1 4/4/5 P1,055.00
P5.00 XD 4/5 P414.50

RACE 05 – ABAKADA (2)
Finish: 2/4/7/11
Scratched: 3
P5.00 WIN 2 P51.00
P5.00 FC 2/4 P330.50
P5.00 TRI 2/4/7 P1,932.50
P5.00 DD 5/2 P581.50
P2.00 QRT 2/4/7/11 P3,481.60
P5.00 DD1 4/5/2 P1,057.50
P2.00 PK5 8/4/4/5/2 ( 5 of 5 ) P11,915.60
P5.00 XD 4/2 P53.50

RACE 06 – MAGNA CUM LAUDE (3)
Finish: 3/10/1/4
Scratched: 8
P5.00 WIN 3 P19.00
P5.00 FC 3/10 P54.00
P5.00 TRI 3/10/1 P742.50
P5.00 DD 2/3 P285.50 2/8 P34.50
P2.00 QRT 3/10/1/4 P864.60
P5.00 DD1 5/2/3 P3,433.50
P5.00 XD 5/3 P319.00 5/8 P62.00

RACE 07 – CHRISTIANO (6)
Finish: 6/4/2/11
P5.00 WIN 6 P11.50
P5.00 FC 6/4 P43.50
P5.00 TRI 6/4/2 P96.50
P5.00 DD 3/6 P73.50
P2.00 QRT 6/4/2/11 P167.20
P5.00 DD1 2/3/6 P630.00
P5.00 XD 2/6 P103.50

RACE 08 – YABADABADUR (5)
Finish: 5/1/7/9
P5.00 WIN 5 P10.50
P5.00 FC 5/1 P40.50
P5.00 TRI 5/1/7 P121.00
P5.00 DD 6/5 P17.00
P2.00 QRT 5/1/7/9 P510.80
P2.00 PK6 4/5/2/3/6/5 ( 6 of 6 ) P17,136.20
P5.00 DD1 3/6/5 P141.50
P2.00 PK5 5/2/3/6/5 ( 5 of 5 ) P5,423.60
P2.00 WTA 4/4/5/2/3/6/5 ( 7 of 7 ) P181,688.00
P5.00 XD 3/5 P60.00

RACE 09 – MISS HIBIKI (9)
Finish: 9/1/12/2
Scratched: 6
P5.00 WIN 9 P99.00
P5.00 FC 9/1 P823.00
P5.00 TRI 9/1/12 P6,410.00
P5.00 DD 5/9 P410.50
P2.00 QRT 9/1/12/2 P3,239.40
P5.00 DD1 6/5/9 P323.50
P5.00 XD 6/9 P162.50

RACE 10 – JAWO (4)
Finish: 4/1/11/12/10
Scratched: 3
P5.00 WIN 4 P13.50
P5.00 FC 4/1 P72.50
P5.00 TRI 4/1/11 P114.50
P5.00 DD 9/4 P634.00
P2.00 QRT 4/1/11/12 P227.80
P5.00 DD1 5/9/4 P1,222.00
P5.00 XD 5/4 P41.50
P2.00 PEN 4/1/11/12/10 P392.40

RACE 11 – AVALONE BANDIT (10)
Finish: 10/3/14/12/9/13
P5.00 WIN 10 P28.00
P5.00 FC 10/3 P136.00
P5.00 TRI 10/3/14 P803.50
P5.00 DD 4/10 P59.50
P2.00 PK4 5/9/4/10 ( 4 of 4 ) P1,705.80
P2.00 QRT 10/3/14/12 P1,349.00
P2.00 PK6 3/6/5/9/4/10 ( 6 of 6 ) P22,692.60
P5.00 DD1 9/4/10 P3,145.00
P2.00 PK5 6/5/9/4/10 ( 5 of 5 ) P4,494.00
P2.00 WTA 2/3/6/5/9/4/10 ( 7 of 7 ) P166,062.40
P5.00 XD 9/10 P1,257.50
SIX CarryOver P29,781.44