Bayang Karerista Race Results November 22, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today November 22, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – MAHUSAYAY (5)
Finish: 5/3/7/2
P5.00 WIN 5 P43.00
P5.00 FC 5/3 P78.00
P5.00 TRI 5/3/7 P173.00
P2.00 QRT 5/3/7/2 P112.40

RACE 02 – MARIACRISTINAFALLS (4)
Finish: 4/1/9/2
Scratched: 8
P5.00 WIN 4 P43.00
P5.00 FC 4/1 P146.00
P5.00 TRI 4/1/9 P441.00
P5.00 DD 5/4 P198.50
P2.00 QRT 4/1/9/2 P1,478.60

RACE 03 – SUPER EARTH (7)
Finish: 7/6/1/4
P5.00 WIN 7 P99.50
P5.00 FC 7/6 P331.50
P5.00 TRI 7/6/1 P1,544.50
P5.00 DD 4/7 P1,254.00
P2.00 QRT 7/6/1/4 P796.00
P5.00 DD1 5/4/7 P6,585.00
P5.00 XD 5/7 P908.50

RACE 04 – OH LALA (7)
Finish: 7/9/6/8
P5.00 WIN 7 P63.50
P5.00 FC 7/9 P600.00
P5.00 TRI 7/9/6 P1,787.00
P5.00 DD 7/7 P870.00
P2.00 QRT 7/9/6/8 P1,159.20
P5.00 DD1 4/7/7 P5,258.50
P5.00 XD 4/7 P547.50

RACE 05 – DEUS EX MACHINA (3)
Finish: 3/14/12/8
P5.00 WIN 3 P17.50
P5.00 FC 3/14 P59.00
P5.00 TRI 3/14/12 P121.50
P5.00 DD 7/3 P308.50
P2.00 QRT 3/14/12/8 P2,940.40
P5.00 DD1 7/7/3 P2,199.00
P2.00 PK5 5/4/7/7/3 ( 5 of 5 ) P90,538.20
P5.00 XD 7/3 P1,040.50

RACE 06 – AYUDA (7)
Finish: 7/12/1/6
P5.00 WIN 7 P6.00
P5.00 FC 7/12 P172.00
P5.00 TRI 7/12/1 P2,607.50
P5.00 DD 3/7 P20.50
P2.00 QRT 7/12/1/6 P4,254.20
P5.00 DD1 7/3/7 P394.00
P5.00 XD 7/7 P144.50

RACE 07 – RHAEGAL (3)
Finish: 3/5/10/7/11
P5.00 WIN 3 P153.50
P5.00 FC 3/5 P3,893.00
TRI CarryOver P69,766.44
P5.00 DD 7/3 P797.00
P2.00 QRT 3/5/10/7 P38,335.20
P5.00 DD1 3/7/3 P3,501.00
P5.00 XD 3/3 P1,213.50
PEN CarryOver P28,263.82

RACE 08 – BENJIE’S PRAYER (13)
Finish: 13/7/3/14/8/6
P5.00 WIN 13 P7.00
P5.00 FC 13/7 P32.50
P5.00 TRI 13/7/3 P312.50
P5.00 DD 3/13 P1,416.00
P2.00 PK4 3/7/3/13 ( 4 of 4 ) P3,360.00
P2.00 QRT 13/7/3/14 P2,682.80
P2.00 PK6 7/7/3/7/3/13 ( 4 of 6 ) P1,379.20
CarryOver P608,205.68
P5.00 DD1 7/3/13 P2,316.00
P2.00 PK5 7/3/7/3/13 ( 5 of 5 ) P53,712.60
P2.00 WTA 4/7/7/3/7/3/13 ( 6 of 7 ) P12,236.20
CarryOver P1,505,041.89
P5.00 XD 7/13 P15.00