Bayang Karerista Race Results November 24, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today November 24, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – KING JAMES (6)
Finish: 6/2/3/1
P5.00 WIN 6 P11.50
P5.00 FC 6/2 P51.50
P5.00 TRI 6/2/3 P92.50

RACE 02 – JAMBO (2)
Finish: 2/3/6/7
Scratched: 4
P5.00 WIN 2 P6.50
P5.00 FC 2/3 P23.50
P5.00 TRI 2/3/6 P44.50
P5.00 DD 6/2 P15.50 6/4 P11.00
P2.00 QRT 2/3/6/7 P75.80

RACE 03 – TAZAMA (1)
Finish: 1/5/2/3
P5.00 WIN 1 P20.50
P5.00 FC 1/5 P42.00
P5.00 TRI 1/5/2 P138.00
P5.00 DD 2/1 P19.00
P2.00 QRT 1/5/2/3 P152.60
P5.00 DD1 6/2,4/1 P109.00
P5.00 XD 6/1 P55.50

RACE 04 – SO HUMBLE (12)
Finish: 12/5/9/2
P5.00 WIN 12 P90.00
P5.00 FC 12/5 P412.00
P5.00 TRI 12/5/9 P1,843.50
P5.00 DD 1/12 P206.00
P2.00 QRT 12/5/9/2 P34,637.00
P5.00 DD1 2,4/1/12 P809.50
P5.00 XD 2/12 P180.50

RACE 05 – DARNA (13)
Finish: 13/3/8/10
P5.00 WIN 13 P61.50
P5.00 FC 13/3 P2,151.50
P5.00 TRI 13/3/8 P18,837.00
P5.00 DD 12/13 P1,121.00
QRT CarryOver P35,923.83
P5.00 DD1 1/12/13 P3,935.50
P2.00 PK5 6/2,4/1/12/13 ( 5 of 5 ) P10,446.40
P5.00 XD 1/13 P269.50

RACE 06 – CAN YOU GIUB (4)
Finish: 4/1/6/5
Scratched: 2
P5.00 WIN 4 P7.00
P5.00 FC 4/1 P43.50
P5.00 TRI 4/1/6 P502.50
P5.00 DD 13/4 P141.00
P2.00 QRT 4/1/6/5 P368.60
P5.00 DD1 12/13/2,4 P3,630.50
P5.00 XD 12/4 P197.50 12/2 P44.50

RACE 07 – KENTUCKY RAIN (5)
Finish: 5/7/8/9/3
P5.00 WIN 5 P17.50
P5.00 FC 5/7 P48.50
P5.00 TRI 5/7/8 P643.50
P5.00 DD 4/5 P45.00
P2.00 QRT 5/7/8/9 P1,593.40
P5.00 DD1 13/2,4/5 P493.50
P5.00 XD 13/5 P407.00
P2.00 PEN 5/7/8/9/3 P6,220.40

RACE 08 – ADVANCE PARTY (7)
Finish: 7/2/4/6/14/11
P5.00 WIN 7 P23.00
P5.00 FC 7/2 P859.50
P5.00 TRI 7/2/4 P14,437.50
P5.00 DD 5/7 P115.00
P2.00 PK4 13/2,4/5/7 ( 4 of 4 ) P1,773.60
P2.00 QRT 7/2/4/6 P37,753.00
P2.00 PK6 1/12/13/2,4/5/7 ( 6 of 6 ) P206,516.80
P5.00 DD1 2,4/5/7 P197.50
P2.00 PK5 12/13/2,4/5/7 ( 5 of 5 ) P22,883.80
P2.00 WTA 2,4/1/12/13/2,4/5/7 ( 7 of 7 ) P565,683.80
P5.00 XD 4/7 P43.50
SIX CarryOver P32,296.97