Bayang Karerista Race Results November 26, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today November 26, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – HAPPY JULLIANE (5)
Finish: 5/1/4/3
P5.00 WIN 5 P10.00
P5.00 FC 5/1 P41.50
P5.00 TRI 5/1/4 P83.50
P2.00 QRT 5/1/4/3 P80.80

RACE 02 – UPTICK (2)
Finish: 2/1/4/8
P5.00 WIN 2 P5.00
P5.00 FC 2/1 P165.00
P5.00 TRI 2/1/4 P644.00
P5.00 DD 5/2 P10.00
P2.00 QRT 2/1/4/8 P667.60

RACE 03 – MY BOY LOLLIPOP (6)
Finish: 6/1/4/3
P5.00 WIN 6 P28.00
P5.00 FC 6/1 P25.50
P5.00 TRI 6/1/4 P51.50
P5.00 DD 2/6 P17.50
P2.00 QRT 6/1/4/3 P29.60
P5.00 DD1 5/2/6 P44.50
P5.00 XD 5/6 P32.00

RACE 04 – PERFECT DELIGHT 4)
Finish: 4/1/2/3
P5.00 WIN 4 P11.00
P5.00 FC 4/1 P19.00
P5.00 TRI 4/1/2 P38.50
P5.00 DD 6/4 P38.50
P2.00 QRT 4/1/2/3 P57.80
P5.00 DD1 2/6/4 P52.50
P5.00 XD 2/4 P16.50

RACE 05 – DIAMOND STORY (2)
Finish: 2/3/7/6
P5.00 WIN 2 P13.00
P5.00 FC 2/3 P37.50
P5.00 TRI 2/3/7 P51.50
P5.00 DD 4/2 P44.50
P2.00 QRT 2/3/7/6 P52.20
P5.00 DD1 6/4/2 P101.50
P2.00 PK5 5/2/6/4/2 ( 5 of 5 ) P182.00
P5.00 XD 6/2 P31.00

RACE 06 – SUN MOON LAKE (3)
Finish: 3/7/5/4
P5.00 WIN 3 P11.50
P5.00 FC 3/7 P22.50
P5.00 TRI 3/7/5 P34.00
P5.00 DD 2/3 P35.00
P2.00 QRT 3/7/5/4 P46.20
P5.00 DD1 4/2/3 P106.00
P5.00 XD 4/3 P41.50

RACE 07 – REAL EQUITY (5)
Finish: 5/3/7/1/4
P5.00 WIN 5 P19.50
P5.00 FC 5/3 P48.50
P5.00 TRI 5/3/7 P224.00
P5.00 DD 3/5 P35.00
P2.00 QRT 5/3/7/1 P313.60
P5.00 DD1 2/3/5 P290.00
P5.00 XD 2/5 P71.50
P2.00 PEN 5/3/7/1/4 P927.20

RACE 08 – JAWO (6)
Finish: 6/7/4/1/3
P5.00 WIN 6 P8.50
P5.00 FC 6/7 P42.00
P5.00 TRI 6/7/4 P119.00
P5.00 DD 5/6 P29.00
P2.00 PK4 2/3/5/6 ( 4 of 4 ) P133.80
P2.00 QRT 6/7/4/1 P139.60
P2.00 PK6 6/4/2/3/5/6 ( 6 of 6 ) P2,678.60
P5.00 DD1 3/5/6 P101.00
P2.00 PK5 4/2/3/5/6 ( 5 of 5 ) P553.80
P2.00 WTA 2/6/4/2/3/5/6 ( 7 of 7 ) P2,312.20
P5.00 XD 3/6 P16.50
P2.00 PEN 6/7/4/1/3 P432.40