Bayang Karerista Race Results November 29, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today November 29, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – TIME TRAVELLER (3)
Finish: 3/1/4/2
P5.00 WIN 3 P6.00
P5.00 FC 3/1 P25.00
P5.00 TRI 3/1/4 P32.00

RACE 02 – QUINCY (4)
Finish: 4/5/2/6
P5.00 WIN 4 P19.00
P5.00 FC 4/5 P16.00
P5.00 TRI 4/5/2 P99.00
P5.00 DD 3/4 P9.50
P2.00 QRT 4/5/2/6 P180.40

RACE 03 – RAFI’S POINT (6)
Finish: 6/3/1/7
P5.00 WIN 6 P68.00
P5.00 FC 6/3 P341.00
P5.00 TRI 6/3/1 P1,412.00
P5.00 DD 4/6 P414.00
P2.00 QRT 6/3/1/7 P1,646.20
P5.00 DD1 3/4/6 P407.50
P5.00 XD 3/6 P222.00

RACE 04 – HOOK ON D RUN (2)
Finish: 2/1/5/3
P5.00 WIN 2 P22.00
P5.00 FC 2/1 P48.00
P5.00 TRI 2/1/5 P331.50
P5.00 DD 6/2 P585.00
P2.00 QRT 2/1/5/3 P360.80
P5.00 DD1 4/6/2 P2,642.00
P5.00 XD 4/2 P34.50

RACE 05 – SAVAWANI (1)
Finish: 1/6/3/4
P5.00 WIN 1 P10.00
P5.00 FC 1/6 P28.50
P5.00 TRI 1/6/3 P147.00
P5.00 DD 2/1 P34.00
P2.00 QRT 1/6/3/4 P258.40
P5.00 DD1 6/2/1 P1,066.00
P5.00 XD 6/1 P185.50

RACE 06 – HANG LOOSE (2)
Finish: 2/4/7/8/1
P5.00 WIN 2 P11.00
P5.00 FC 2/4 P84.50
P5.00 TRI 2/4/7 P198.00
P5.00 DD 1/2 P14.50
P2.00 QRT 2/4/7/8 P182.80
P5.00 DD1 2/1/2 P67.50
P5.00 XD 2/2 P50.50
P2.00 PEN 2/4/7/8/1 P452.40

RACE 07 – BEST OFFER (1)
Finish: 1/4/6/3/7/9
P5.00 WIN 1 P7.00
P5.00 FC 1/4 P15.00
P5.00 TRI 1/4/6 P47.00
P5.00 DD 2/1 P24.50
P2.00 PK4 2/1/2/1 ( 4 of 4 ) P83.60
P2.00 QRT 1/4/6/3 P38.60
P2.00 PK6 4/6/2/1/2/1 ( 6 of 6 ) P8,331.60
P5.00 DD1 1/2/1 P37.00
P2.00 PK5 6/2/1/2/1 ( 5 of 5 ) P3,275.00
P2.00 WTA 3/4/6/2/1/2/1 ( 7 of 7 ) P6,561.60
P5.00 XD 1/1 P13.00
P2.00 SIX 1/4/6/3/7/9 P326.60