Bayang Karerista Race Results November 3, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today November 3, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – INCLUSION (3)
Finish: 3/6/1/4
P5.00 WIN 3 P5.00
P5.00 FC 3/6 P15.00
P5.00 TRI 3/6/1 P25.00
P2.00 QRT 3/6/1/4 P13.00

RACE 02 – MUSTANG SALLY
Finish: 8/3/4/7
P5.00 WIN 8 P12.00
P5.00 FC 8/3 P37.00
P5.00 TRI 8/3/4 P959.00
P5.00 DD 3/8 P10.00
P2.00 QRT 8/3/4/7 P1,368.00

RACE 03 – DARNA (1)
Finish: 1/2/3/7
P5.00 WIN 1 P14.00
P5.00 FC 1/2 P45.00
P5.00 TRI 1/2/3 P59.50
P5.00 DD 8/1 P25.00
P2.00 QRT 1/2/3/7 P40.60
P5.00 DD1 3/8/1 P32.00
P5.00 XD 3/1 P13.00

RACE 04 – GOLDEN EIGHT (6)
Finish: 6/4/8/2
P5.00 WIN 6 P32.00
P5.00 FC 6/4 P766.00
P5.00 TRI 6/4/8 P4,392.50
P5.00 DD 1/6 P159.50
P2.00 QRT 6/4/8/2 P3,388.40
P5.00 DD1 8/1/6 P487.50
P5.00 XD 8/6 P122.00

RACE 05 – STAND IN FAITH (5)
Finish: 5/4/9/7
Scratched: 2
P5.00 WIN 5 P9.00
P5.00 FC 5/4 P96.50
P5.00 TRI 5/4/9 P476.50
P5.00 DD 6/5 P117.00 6/2 P50.50
P2.00 QRT 5/4/9/7 P531.00
P5.00 DD1 1/6/2,5 P267.50
P2.00 PK5 3/8/1/6/2,5 ( 5 of 5 ) P239.60
P5.00 XD 1/5 P29.00 1/2 P13.50

RACE 06 – ACHI HOLLY (8)
Finish: 8/2/9/7
P5.00 WIN 8 P120.50
P5.00 FC 8/2 P1,270.00
P5.00 TRI 8/2/9 P2,702.50
P5.00 DD 5/8 P338.50
P2.00 QRT 8/2/9/7 P6,427.40
P5.00 DD1 6/2,5/8 P2,195.50
P5.00 XD 6/8 P817.50

RACE 07 – RAFI’S POINT (1)
Finish: 1/8/7/3/6
Scratched: 5
P5.00 WIN 1 P8.50
P5.00 FC 1/8 P60.50
P5.00 TRI 1/8/7 P185.50
P5.00 DD 8/1 P423.50
P2.00 QRT 1/8/7/3 P639.00
P5.00 DD1 2,5/8/1,5 P918.50
P5.00 XD 5/1 P15.50
P2.00 PEN 1/8/7/3/6 P1,270.40

RACE 08 – MATIKAS (1)
Finish: 1/5/9/6/4/2
P5.00 WIN 1 P17.50
P5.00 FC 1/5 P34.50
P5.00 TRI 1/5/9 P141.50
P5.00 DD 1/1 P30.00
P2.00 PK4 2,5/8/1,5/1 ( 4 of 4 ) P802.20
P2.00 QRT 1/5/9/6 P434.00
P2.00 PK6 1/6/2,5/8/1,5/1 ( 6 of 6 ) P18,731.40
P5.00 DD1 8/1,5/1 P1,180.50
P2.00 PK5 6/2,5/8/1,5/1 ( 5 of 5 ) P8,048.60
P2.00 WTA 8/1/6/2,5/8/1,5/1 ( 7 of 7 ) P51,168.40
P5.00 XD 8/1 P929.50
P2.00 SIX 1/5/9/6/4/2 P4,700.40