Bayang Karerista Race Results November 4, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today November 4, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – HIGH ROLLER (1)
Finish: 1/5/3/2
P5.00 WIN 1 P12.00
P5.00 FC 1/5 P20.50
P5.00 TRI 1/5/3 P33.00
P2.00 QRT 1/5/3/2 P17.80

RACE 02 – NOBLE TOUCH (3)
Finish: 3/1/5/2
P5.00 WIN 3 P6.00
P5.00 FC 3/1 P10.50
P5.00 TRI 3/1/5 P13.50
P5.00 DD 1/3 P14.50
P2.00 QRT 3/1/5/2 P11.40

RACE 03 – NATIONAL TREASURE (3)
Finish: 3/2/1/7
P5.00 WIN 3 P27.00
P5.00 FC 3/2 P102.00
P5.00 TRI 3/2/1 P257.00
P5.00 DD 3/3 P28.50
P2.00 QRT 3/2/1/7 P169.00
P5.00 DD1 1/3/3 P99.50
P5.00 XD 1/3 P63.50

RACE 04 – BRAVO (2)
Finish: 2/6/1/3
P5.00 WIN 2 P10.50
P5.00 FC 2/6 P16.50
P5.00 TRI 2/6/1 P38.00
P5.00 DD 3/2 P47.50
P2.00 QRT 2/6/1/3 P42.80
P5.00 DD1 3/3/2 P91.50
P5.00 XD 3/2 P10.00

RACE 05 – HIGH SOCIETY (8)
Finish: 8/1/2/5
P5.00 WIN 8 P35.50
P5.00 FC 8/1 P181.50
P5.00 TRI 8/1/2 P2,007.00
P5.00 DD 2/8 P83.00
P2.00 QRT 8/1/2/5 P1,711.60
P5.00 DD1 3/2/8 P470.00
P2.00 PK5 1/3/3/2/8 ( 5 of 5 ) P424.60
P5.00 XD 3/8 P155.00

RACE 06 – SPEAK EASY (5)
Finish: 5/6/1/2
P5.00 WIN 5 P25.00
P5.00 FC 5/6 P36.50
P5.00 TRI 5/6/1 P140.00
P5.00 DD 8/5 P112.00
P2.00 QRT 5/6/1/2 P73.00
P5.00 DD1 2/8/5 P492.00
P5.00 XD 2/5 P34.50

RACE 07 – DESTINY (3)
Finish: 3/7/2/6/1
Scratched: 4
P5.00 WIN 3 P16.00
P5.00 FC 3/7 P98.50
P5.00 TRI 3/7/2 P265.50
P5.00 DD 5/3 P81.50
P2.00 QRT 3/7/2/6 P281.80
P5.00 DD1 8/5/3 P456.00
P5.00 XD 8/3 P89.50
PEN Refund

RACE 08 – MELANIA (3)
Finish: 3/2/4/6/9/11
Scratched: 8
P5.00 WIN 3 P12.00
P5.00 FC 3/2 P28.50
P5.00 TRI 3/2/4 P197.00
P5.00 DD 3/3 P34.00
P2.00 PK4 8/5/3/3,8 ( 4 of 4 ) P504.80
P2.00 QRT 3/2/4/6 P254.80
P2.00 PK6 3/2/8/5/3/3,8 ( 6 of 6 ) P10,878.60
P5.00 DD1 5/3/3,8 P200.00
P2.00 PK5 2/8/5/3/3,8 ( 5 of 5 ) P1,694.40
P2.00 WTA 3/3/2/8/5/3/3,8 ( 7 of 7 ) P14,012.20
P5.00 XD 5/3 P117.50
P2.00 SIX 3/2/4/6/9/11 P1,318.20