Bayang Karerista Race Results September 16, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today September 16, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – JACK OF CLUBS (5)
Finish: 5/3/1
P5.00 WIN 5 P31.00
P5.00 FC 5/3 P79.50
P5.00 TRI 5/3/1 P127.50

RACE 02 – BORDELLE (4)
Finish: 4/5/6/1
P5.00 WIN 4 P17.50
P5.00 FC 4/5 P133.00
P5.00 TRI 4/5/6 P501.00
P5.00 DD 5/4 P55.00
P2.00 QRT 4/5/6/1 P337.40

RACE 03 – RED WHITE AND BLUE (6)
Finish: 6/1/2/4
P5.00 WIN 6 P10.50
P5.00 FC 6/1 P27.50
P5.00 TRI 6/1/2 P101.00
P5.00 DD 4/6 P30.50
P2.00 QRT 6/1/2/4 P798.60
P5.00 DD1 5/4/6 P145.50
P5.00 XD 5/6 P50.00

RACE 04 – RAXA BAGO (6)
Finish: 6/4/1/5
P5.00 WIN 6 P23.50
P5.00 FC 6/4 P57.00
P5.00 TRI 6/4/1 P150.50
P5.00 DD 6/6 P79.50
P2.00 QRT 6/4/1/5 P76.40
P5.00 DD1 4/6/6 P336.00
P5.00 XD 4/6 P132.50

RACE 05 – GREAT ANGIE (2)
Finish: 2/11/3/1
P5.00 WIN 2 P139.00
P5.00 FC 2/11 P493.00
P5.00 TRI 2/11/3 P2,593.50
P5.00 DD 6/2 P1,151.00
P2.00 QRT 2/11/3/1 P1,984.60
P5.00 DD1 6/6/1 P3,299.50
P2.00 PK5 5/4/6/6/2 ( 5 of 5 ) P20,959.20
P5.00 XD 6/2 P226.00

RACE 06 – FULL CONTROL (6)
Finish: 6/5/1/8
P5.00 WIN 6 P37.50
P5.00 FC 6/5 P65.50
P5.00 TRI 6/5/1 P614.50
P5.00 DD 2/6 P541.50
P2.00 QRT 6/5/1/8 P616.80
P5.00 DD1 6/2/6 P5,875.00
P5.00 XD 6/6 P261.00

RACE 07 – SEE YOU TOMORROW (6)
Finish: 6/2/4/8/5
P5.00 WIN 6 P9.50
P5.00 FC 6/2 P61.00
P5.00 TRI 6/2/4 P119.50
P5.00 DD 6/6 P43.00
P2.00 QRT 6/2/4/8 P155.80
P5.00 DD1 2/6/6 P1,513.50
P5.00 XD 2/6 P545.50
P2.00 PEN 6/2/4/8/5 P443.80

RACE 08 – MANANG BIDAY (6)
Finish: 6/5/11/7/2/1
P5.00 WIN 6 P89.50
P5.00 FC 6/5 P218.00
P5.00 TRI 6/5/11 P5,162.50
P5.00 DD 6/6 P260.00
P2.00 PK4 2/6/6/6 ( 4 of 4 ) P14,958.40
P2.00 QRT 6/5/11/7 P19,721.80
P2.00 PK6 Carry Over P285,421.49 ( 5 of 6 ) P9,514.20
P5.00 DD1 6/6/6 P1,812.50
P2.00 PK5 6/2/6/6/6 ( 5 of 5 ) P72,840.40
P2.00 WTA Carry Over P4,793,864.64 ( 6 of 7 ) P8,505.00
P5.00 XD 6/6 P637.50
P2.00 SIX Carry Over P85,224.32