Bayang Karerista Race Results September 24, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today September 24, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – STAY FUNNY (6)
Finish: 6/2/4/7
P5.00 WIN 6 P7.50
P5.00 FC 6/2 P41.00
P5.00 TRI 6/2/4 P382.00
P2.00 QRT 6/2/4/7 P344.00

RACE 02 – MOST GRATEFUL (1)
Finish: 1/4/7/3
P5.00 WIN 1 P5.50
P5.00 FC 1/4 P22.50
P5.00 TRI 1/4/7 P247.00
P2.00 QRT 1/4/7/3 P243.00
P5.00 DD 6/1 P8.00

RACE 03 – SUN DANCE (13)
Finish: 13/7/1/6
P5.00 WIN 13 P13.50
P5.00 FC 13/7 P145.00
P5.00 TRI 13/7/1 P981.00
P2.00 QRT 13/7/1/6 P 20,199.00
P5.00 DD 1/13 P9.00
P5.00 DD1 6/1/13 P25.00
P5.00 XD 6/13 P20.50

RACE 04 – CAM FROM BEHIND (1)
Finish: 1/5/6/3
P5.00 WIN 1 P19.00
P5.00 FC 1/5 P118.50
P5.00 TRI 1/5/6 P222.50
P2.00 QRT 1/5/6/3 P543.00
P5.00 DD 13/1 P35.50
P5.00 DD1 1/13/1 P67.00
P5.00 XD 1/1 P15.00

RACE 05 – RAIN RAIN GO AWAY (8)
Finish: 8/11/6/3
P5.00 WIN 8 P12.50
P5.00 FC 8/11 P94.00
P5.00 TRI 8/11/6 P5,167.00
P2.00 QRT 8/11/6/3 P12,563.00
P5.00 DD 1/8 P47.00
P5.00 DD1 13/1/8 P175.50
P5.00 XD 13/8 P42.50
P2.00 PK5 6/1/13/1/8 ( 5 of 5 ) P119.40

RACE 06 – LUCKY JULLIANE (5)
Finish: 5/8/2/12
Scratched: 13
P5.00 WIN 5 P49.50
P5.00 FC 5/8 P281.50
P5.00 TRI 5/8/2 P2,950.00
P2.00 QRT 5/8/2/12 P2,577.90
P5.00 DD 8/5 P97.50 8/13 P12.00
P5.00 DD1 1/8/5 P456.00
P5.00 XD 1/5 P258.50 1/13 P17.00

RACE 07 – SAKALAM (5)
Finish: 5/3/1/13/7
P5.00 WIN 5 P19.50
P5.00 FC 5/3 P303.50
P5.00 TRI 5/3/1 P620.50
P2.00 QRT 5/3/1/13 P2,595.80
P2.00 PEN 5/3/1/13/7 P20,127.00
P5.00 DD 5/5 P266.00
P5.00 DD1 8/5/5 P668.50
P5.00 XD 8/5 P80.00

RACE 08 – MAGNOLIA ASHLEY (1)
Finish: 1/4/9/5/7/11
P5.00 WIN 1 P40.00
P5.00 FC 1/4 P164.00
P5.00 TRI 1/4/9 P3,927.00
P2.00 QRT 1/4/9/5 P6,572.60
P2.00 SIX Carry Over P28,058.40
P5.00 DD 5/1 P328.00
P5.00 DD1 5/5/1 P2,570.50
P5.00 XD 5/1 P507.50
P2.00 PK4 8/5/5/1 ( 4 of 4 ) P1,787.00
P2.00 PK5 1/8/5/5/1 ( 5 of 5 ) P8,653.00
P2.00 PK6 13/1/8/5/5/1 ( 6 of 6 ) P15,973.40
P2.00 WTA 1/13/1/8/5/5/1 ( 7 of 7 ) P26,271.40