Bayang Karerista Race Results September 26, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today September 26, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – SISTER MOON (6)
Finish: 6/3/1/5
P5.00 WIN 6 P14.50
P5.00 FC 6/3 P15.00
P5.00 TRI 6/3/1 P106.00
P2.00 QRT 6/3/1/5 P139.00

RACE 02 – WINDSTORM (2)
Finish: 2/7/5/3
P5.00 WIN 2 P27.00
P5.00 FC 2/7 P46.50
P5.00 TRI 2/7/5 P85.50
P5.00 DD 6/2 P65.50
P2.00 QRT 2/7/5/3 P101.60

RACE 03 – SKY PLUS (5)
Finish: 5/1/3/6
P5.00 WIN 5 P8.00
P5.00 FC 5/1 P46.50
P5.00 TRI 5/1/3 P174.50
P5.00 DD 2/5 P47.50
P2.00 QRT 5/1/3/6 P543.00
P5.00 DD1 6/2/5 P149.00
P5.00 XD 6/5 P19.50

RACE 04 – CLASSIC GEE (1)
Finish: 1/5/6/4
P5.00 WIN 1 P12.50
P5.00 FC 1/5 P26.50
P5.00 TRI 1/5/6 P91.50
P5.00 DD 5/1 P16.50
P2.00 QRT 1/5/6/4 P112.40
P5.00 DD1 2/5/1 P114.50
P5.00 XD 2/1 P45.00

RACE 05 – NARDS BENTETRES (1)
Finish: 1/4/3/5
P5.00 WIN 1 P9.00
P5.00 FC 1/4 P17.00
P5.00 TRI 1/4/3 P15.00
P5.00 DD 1/1 P17.00
P2.00 QRT 1/4/3/5 P13.80
P5.00 DD1 5/1/1 P32.50
P5.00 XD 5/1 P12.00

RACE 06 – KEEP DA TRICK (7)
Finish: 7/2/4/3/8
P5.00 WIN 7 P14.00
P5.00 FC 7/2 P212.50
P5.00 TRI 7/2/4 P578.50
P5.00 DD 1/7 P23.50
P2.00 QRT 7/2/4/3 P255.60
P5.00 DD1 1/1/7 P29.00
P5.00 XD 1/7 P34.50
P2.00 PEN 7/2/4/3/8 P573.60

RACE 07 – THRILLER (2)
Finish: 2/6/9/7/3/1
Scratched: 8
P5.00 WIN 2 P8.00
P5.00 FC 2/6 P38.00
P5.00 TRI 2/6/9 P264.00
P5.00 DD 7/2 P29.00 7/8 P12.50
P2.00 PK4 1/1/7/2,8 ( 4 of 4 ) P27.20
P2.00 QRT 2/6/9/7 P264.80
P2.00 PK6 2/5/1/1/7/2,8 ( 6 of 6 ) P764.00
P5.00 DD1 1/7/2,8 P51.00
P2.00 PK5 5/1/1/7/2,8 ( 5 of 5 ) P60.00
P2.00 WTA 6/2/5/1/1/7/2,8 ( 7 of 7 ) P1,531.00
P5.00 XD 1/2 P21.50 1/8 P7.00
P2.00 SIX 2/6/9/7/3/1 P1,791.80