Bayang Karerista Race Results September 6, 2023

Bayang Karerista shows the latest horse race results today September 6, 2023 at Metro Manila Turf Club (MMTCI)

RACE 01 – BATAS KAMAO (5)
Finish: 5/1/2/4
P5.00 WIN 5 P12.00
P5.00 FC 5/1 P22.00
P5.00 TRI 5/1/2 P91.00
P2.00 QRT 5/1/2/4 P61.40

RACE 02 – ISRAEL (4)
Finish: 4/3/5/2
P5.00 WIN 4 P95.50
P5.00 FC 4/3 P119.50
P5.00 TRI 4/3/5 P1,973.50
P5.00 DD 5/4 P235.50
P2.00 QRT 4/3/5/2 P2,370.00

RACE 03 – RED HAWK (1)
Finish: 1/2/7/5
P5.00 WIN 1 P89.00
P5.00 FC 1/2 P149.00
P5.00 TRI 1/2/7 P1,688.00
P5.00 DD 4/1 P500.50
P2.00 QRT 1/2/7/5 P1,342.20
P5.00 DD1 5/4/1 P2,344.00
P5.00 XD 5/1 P265.50

RACE 04 – KALANGGAMAN ISLAND (5)
Finish: 5/4/8/2
P5.00 WIN 5 P5.50
P5.00 FC 5/4 P33.00
P5.00 TRI 5/4/8 P127.50
P5.00 DD 1/5 P85.00
P2.00 QRT 5/4/8/2 P140.40
P5.00 DD1 4/1/5 P1,172.50
P5.00 XD 4/5 P106.00

RACE 05 – SAKALAM (4)
Finish: 4/6/1/5
P5.00 WIN 4 P39.00
P5.00 FC 4/6 P946.50
P5.00 TRI 4/6/1 P5,923.00
P5.00 DD 5/4 P53.50
P2.00 QRT 4/6/1/5 P14,040.00
P5.00 DD1 1/5/4 P1,025.00
P2.00 PK5 5/4/1/5/4 ( 5 of 5 ) P17,648.20
P5.00 XD 1/4 P745.00

RACE 06 – FAST AND EASY (8)
Finish: 8/7/6/5
P5.00 WIN 8 P40.00
P5.00 FC 8/7 P70.50
P5.00 TRI 8/7/6 P163.00
P5.00 DD 4/8 P222.00
P2.00 QRT 8/7/6/5 P134.00
P5.00 DD1 5/4/8 P527.00
P5.00 XD 5/8 P71.00

RACE 07 – RANCHEROS (2)
Finish: 2/9/3/5/10
P5.00 WIN 2 P25.50
P5.00 FC 2/9 P71.00
P5.00 TRI 2/9/3 P399.50
P5.00 DD 8/2 P166.00
P2.00 QRT 2/9/3/5 P1,039.80
P5.00 DD1 4/8/2 P1,872.50
P5.00 XD 4/2 P388.00
P2.00 PEN 2/9/3/5/10 P18,978.00

RACE 08 – DEL MONTE (11)
Finish: 11/1/8/2/7/6
P5.00 WIN 11 P11.50
P5.00 FC 11/1 P53.00
P5.00 TRI 11/1/8 P232.50
P5.00 DD 2/11 P54.50
P2.00 PK4 4/8/2/11 ( 4 of 4 ) P2,611.00
P2.00 QRT 11/1/8/2 P266.60
P2.00 PK6 1/5/4/8/2/11 ( 6 of 6 ) P100,479.60
P5.00 DD1 8/2/11 P586.00
P2.00 PK5 5/4/8/2/11 ( 5 of 5 ) P3,576.80
P2.00 WTA 4/1/5/4/8/2/11 ( 7 of 7 ) P1,195,459.00
P5.00 XD 8/11 P150.50
P2.00 SIX 11/1/8/2/7/6 P3,425.80